Технічний захист інформації

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙТИ-СОЛЮШНС» надає послуги з розробки, створення, впровадження й модернізації комплексів технічного захисту інформації (КТЗІ) та комплексних систем захисту інформації (КСЗІ).

Види робіт ТОВ «АЙТИ-СОЛЮШНС»:

 • Продаж та постачання засобів електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ) в захищеному і незахищеному виконанні, разом із протоколами та приписами на експлуатацію даних засобів.
 • Проведення спеціальних досліджень засобів ЕОТ (ПЕОМ, БФП, флеш-накопичувачів та ін.) наданих замовником для отримання протоколів та приписів на експлуатацію даних засобів.
 • Проведення періодичного контролю захищеності інформації від витоку технічними каналами та чергової атестації КТЗІ у терміни, визначені нормативно-правовими актами.
 • Проектування та побудова автоматизованих систем класів «1», «2» та «3».
 • Розробка та створення комплексних систем захисту інформації (КСЗІ) різного ступеня обмеження доступу та правового статусу в ІТС на об’єктах інформаційної діяльності організацій державної та недержавної форм власності.
 • Постачання та налаштування комплексів засобів захисту (КЗЗ) та навчання особового складу роботі з цими КЗЗ (“Гриф”, “Лоза”, версій, які мають чинний експертний висновок).
 • Проведення передпроектних робіт при створені КСЗІ в автоматизованій системі (АС) класу “1” на об’єкті електронно-обчислювальної техніки, призначеної для обробки інформації з обмеженим доступом.
 • Розробка, створення та атестаціякомплексів технічного захисту інформації  на об’єктах, де відбувається циркуляція (прослуховування, озвучування, запис) мовної інформації з обмеженим доступом.
 • Проведення періодичного інструментального контролю захищеності мовної інформації з обмеженим доступом.
 • Виявлення та блокування каналів витоку інформації за рахунок прослуховування та відеоспостереження через закладні пристрої на об’єктах інформаційної діяльності (в приміщеннях, у транспортних засобах тощо).
 • Надання інформаційних, консультативних та методологічних послуг зі створення КТЗІ, КСЗІ.
 • Супровід державної експертизи КСЗІ ІТС до моменту отримання Атестату відповідності. Експертиза являє собою один із найважливіших етапів створення КСЗІ та передує введенню КСЗІ в експлуатацію.

Основні етапи робіт при побудові КСЗІ

 • Підготовка організаційно-розпорядчої документації. Цей етап передбачає проведення аналізу організаційно-розпорядчих документів та норм чинного законодавства, підготовку наказу про створення КСЗІ, а також наказів про створення відповідних комісій з проведення обстеження та категорування об’єктів інформаційної діяльності.
 • Обстеження інформаційної інфраструктури Замовника (аудит архітектури системи, визначення користувачів системи, класифікація інформації, що опрацьовується).
 • Розробка «Технічного завдання на створення КСЗІ» (етап по узгодженню основних вимог, що висуваються до системи та можливості їх реалізації. Технічне завдання узгоджуються спочатку із замовником, а після — із Контролюючим органом).
 • Підготовка  «Технічного проекту на створення КСЗІ» (цей етап передбачає підготовку документів, у яких міститься  інформація про те, як саме буде експлуатуватися і при необхідності удосконалюватися КСЗІ).
 • Побудова «Плану захисту інформації». План захисту визначає і документально закріплює об’єкт захисту інформації в ІТС, основні завдання захисту, загальні правила обробки інформації в ІТС, мету побудови та функціонування КСЗІ, заходи з захисту інформації.
 • Доведення інформаційної інфраструктури у відповідність з «Технічними проектами на створення КСЗІ». Реалізовується шляхом встановлення програмного забезпечення, сучасного обладнання, різноманітних засобів контролю доступу, пожежної та охоронної сигналізацій. При необхідності проводиться переобладнання приміщення — встановлення додаткових дверей, решіток на вікна, автоматичних зовнішніх жалюзі (ролет) на вікна, пошук й усунення старих повітропроводів, встановлення кондиціонерів, демонтаж тонких стін приміщення й монтаж нових, з більш міцних матеріалів та необхідної товщини. Тут можуть залучатися підрядники, тому на даному етапі кінцева вартість проекту може змінитися для обох сторін.
 • Розробка «Експлуатаційної документації на КСЗІ».У неї входять інструкції з експлуатації, процедури регламентного ТО, положення з проведення тестування, алгоритм аналізу роботи КСЗІ.
 • Впровадження та тестування КСЗІ. Включає в себе всі пусконалагоджувальні роботи, а також проведення навчання персоналу по роботі. Після цього відбуваються попередні випробування з метою перевірки її на відповідність поставленим перед нею вимогам, а також підтвердження її результативності.
 • Проведення державної експертизи КСЗІ та отримання «Атестату відповідності» (залучення незалежного експерта нівелює ризики суб′єктивізму при наданні оцінки експлуатації КСЗІ, а також можливих незаконних проявів у сфері захисту інформації). Після цього можна спокійною експлуатувати КСЗІ та тільки підтримувати її рівень захисту. Адже сучасні інформаційні технології розвиваються дуже стрімко й необхідно завжди тримати руку на пульсі подій для того, щоб забезпечувати належний захист даних.
 • Підтримка та обслуговування КСЗІ. Тут йде мова про надання Замовнику консультативної допомоги з експлуатації КСЗІ, проведення аудиту та внесення пропозицій щодо її удосконалення з метою забезпечення максимального захисту даних.

Сучасні та інноваційні зразки техніки відділу ТЗІ ТОВ «АЙТИ-СОЛЮШНС»:

Пошуковий комплекс Delta X 2000/6 Real-Time AdvancedПошуковий комплекс Delta X 2000/6 Real-Time Advanced

Швидко та надійно виявляє всі види мобільних пристроїв негласного отримання інформації, в тому числі аналогові, цифрові, які працюють періодично та постійно, передають аудіо або відео, як з шифруванням, так і без нього.
Знаходить прослуховуючі пристрої, що використовують цифрові стандарти GSM, 3G, 4G / LTE, 5G (<6GHz), Bluetooth, Wi-Fi, DECT.

Виявляє приховану передачу інформації в мережі змінного струму, через телефонні дроти, в проводах Ethernet, сигналізації та інших кабелях, а також перевіряє інфрачервоний діапазон за допомогою багатофункціонального зонду, що поставляється в комплекті.
Може працювати в режимі миттєвого пошуку, цілодобової охорони, локалізації та виявлення GPS маяків.
Виявляє приховані прослуховуючі пристрої з функцією накопичення й передачі, які заховані в спектрах інших сигналів.

 

Гармоніка-FSH«Гармоніка-FSH» – комплекс для проведення спеціальних досліджень

В якості вимірювального приладу у складі комплексу використовується високоточний аналізатор спектру фірми «Rohde & Schwarz».
«Гармоніка-FSH» дозволяє проводити інструментальний контроль автономно, без додаткових джерел живлення, оскільки аналізатор, ноутбук та антена «EVA-1» обладнані з’ємними акумуляторними елементами живлення.
У складі «Гармоніки-FSH» передбачене уніфіковане програмне забезпечення, яке дозволяє використовувати в комплексі різні прийомні засоби (антени, зйомники струму, пробники напруги та інше), створювати різноманітні способи управління вимірювальним пристроєм та організовувати різні варіанти досліджень.

Ліцензії та дозволи ТОВ «АЙТІ-СОЛЮШНС»