Системи моніторингу та керування

Як оцінити необхідність оновлення ІТ-інфраструктури чи спрогнозувати можливі ризики? Найбільш достовірну картину поточного стану та функціонування вашої інфраструктури можуть забезпечити спеціальні системи моніторингу ІТ-інфраструктури та управління.

Система моніторингу та управління – набір систем або комплексний інструмент, які дозволяють спостерігати та проводити аналіз поточного функціонування інфраструктури в режимі реального часу згідно з раніше отриманими даними.

Системи моніторингу умовно можна поділити на два типи:
Проактивний моніторинг дає можливість побудувати плани розвитку інфраструктури та оцінити результативність сценаріїв по внесенню змін до інфраструктури. Також є можливість прогнозувати та запобігти майбутнім системним недолікам та попередити несправності заздалегідь відносно зібраних історичних даних, та провести аналіз поведінки інфраструктури.

Консультація фахівця

Системи моніторингу та керування ІТ-інфраструктури

Активний моніторинг – спостереження за ІТ-інфраструктурою та іншими сервісами в режимі реального часу, можливість визначення невідповідності параметрів та вузьких місць роботи кожного компоненту відносно поточних показників.

Система моніторингу та управління, яка підібрана відповідно до вимог системи, дає можливість оперативно надати бізнес-підрозділам відповідні інфраструктурні програми та ресурси без шкоди для контролювання з боку адміністраторів, за рахунок чого підвищується якість та надійність надання сервісів.

Правильна система моніторингу ІТ інфраструктури це:

  • Інтелектуальне керування процесами. Коректна оптимізація та утилізація виділених потужностей, заснованих на автоматизованих засобах, дозволяє  приймати правильні рішення, які пов’язані з управлінням та експлуатацією ІТ-інфраструктури на основі сформованого звіту доступу до даних та звітів у зручній для клієнта формі.
  • Автоматизація на базі політик. Впровадження конфігурації та стандартів у режимі запобігання будь-яких шахрайських дій дає можливість виявити несанкціоновані зміни на ранній стадії та усунути в автоматичному режимі порушення заданої політики. За умови використання правильної системи моніторингу відповідність елементів фізичної та віртуальної інфраструктури внутрішнім вимогам та стандартам стає повноцінним автоматизованим процесом.
  • Уніфіковане керування – створення консольної системи візуалізації всіх процесів на рівні додатків, сховищ, мережевих пристроїв із підтримкою керування для систем Microsoft, SAP та інших. Дружній та комбінований інтерфейс порівнює дані моніторингу без негативного впливу на загальну продуктивність.
  • Планування, моделювання та оптимізація всіх ресурсів. Безпосередній процес моделювання змін в системі без прямого втручання в інфраструктуру дає можливість на новому рівні побудувати оновлення або реконфігурацію ІТ-інфраструктури. Попереджувальні рішення проблем за допомогою автоматизованих засобів планування та оптимізації ресурсів сприяють збільшенню показників їх використання.
  • Повний спектр дій з аналізу та пошуку подій є уніфікованим і відбувається в он-лайн режимі, за рахунок чого система працює для оперативного сповіщення у виправленні проблем.

Компанія IT-Solutions пропонує рішення від провідних вендорів в основних напрямках, такі як VMware та Microsoft.
Відчуйте всі переваги нового рівня в керуванні ІТ-процесами, звертайтесь за телефоном.

(044) 586-26-76 або напишіть нам.