Планування безперервності бізнесу (BCP)

Застосування заходів для підтримання безперервності бізнесу (Business Continuity Planning, BCP) є необхідним для забезпечення безперервної працездатності організації. Це полягає в розробці плану, який дозволить організації працювати в умовах ліквідації або зменшення діяльності. Планування безперервності бізнесу має допомагати організації відновлювати свою діяльність без яких-небудь значних затримок.

Для розробки плану безперервності бізнесу потрібно виявити можливі ризики, які можуть призвести до припинення діяльності організації. Також потрібно визначити наскільки важливою є безперервність для різних видів операцій, які організація проводить, а також визначити їх пріоритети.

Далі потрібно виявити та проаналізувати другий набір потенційних ризиків, що можуть призвести до перерви в діяльності організації. Наприклад, бізнес може потрапити в передачі власності, або можуть виникнути проблеми з постачанням послуг або матеріалів. Подальший аналіз дає можливість виявити ризики та прорахувати їхню вагу, а також прийняти заходи для боротьби з ними.

Для досягнення безперервності бізнесу потрібно розробити план відновлення послуг та дотримуватися його. План містить програму дій, яка дасть можливість організації відновити свою діяльність після здійснення критичних дій для вирішення проблеми. План має містити такі дані, як перелік місць, де можуть бути потрібні послуги відновлення, контактні дані для підтримки, критерії оцінки ризиків та план дій для відновлення діяльності.

Застосування плану безперервності бізнесу є необхідним для забезпечення надійної роботи організації і забезпечення безперервності послуг та продуктів. Розробка та застосування плану допоможе організації боротися з потенційними ризиками та отримати конкурентні переваги.

Підтримка безперервності бізнесу – один з провідних напрямків IT-Solutions. За додатковою інформацією зверніться до наших технічних спеціалістів і отримайте повноцінну консультацію.

Консультація спеціаліста